Rotary Volumetric Filler

ROTARY VOLUMETRIC FILLER

เครื่องบรรจุเครื่องดื่ม ระบบ Volumetric Filler

Working Concept

 1. ขวดจะถูกลำเลียงโดย top chain conveyor เพื่อทำการล้างขวด
 2. เมื่อขวดล้างเป็นที่เรียบร้อย ขวดถูกพาโดย feed screw
  เข้ามายัง Star wheel แล้วจะพาขวดสู่ หัวบรรจุ
 3. โดยที่แท่นรับขวดมารับขวดต่อจาก Star wheel
 4. หัวบรรจุเป็นชนิดลูกสูบตวงปริมาตรเมื่อได้รับสัญญาณจาก
  sensor มีขวดเข้าจะสั่งให้หัวบรรจุ ทำงานโดยอัตโนมัติ
 5. เมื่อบรรจุเสร็จแล้วstar wheel พาขวดออกจากเครื่องบรรจุเพื่อทำการปิดฝา เมื่อปิดฝาเรียบร้อยขวดจะถูกส่งต่อมายังสายพานลำเลียงเพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

General Information

 1. เครื่องล้าง บรรจุ และ ปิดฝา
 2. เครื่องบรรจุ การทำงานของลูกสูบก้านสูบวิ่งขึ้นลงตามระบบล้อและแคม
 3. การบรรจุเป็นแบบลูกสูบตวงปริมาตร ทำงานโดยอัตโนมัติ
 4. ใช้ได้กับขวดแก้ว ที่มีความแข็งแรง
 5. เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความข้นสูงหรือมีส่วนผสมชินเนื้อ
Top