Juice & Teas

Juice & Teas

ตลาดที่มีความหลากหลาย คือความท้าทายสำหรับเรา

Juice & Teas

    น้ำผลไม้ น้ำหวาน และชา เป็นหนึ่งในกลุ่มเครื่องดื่มที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะมีเครื่องดื่มประเภทใด แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็วในสายการผลิต และการพัฒนาการผลิตของท่านให้ก้าวทันความต้องการของตลาด เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีพร้อมสนับสนุนท่าน อาทิ เครื่องล้าง เครื่องบรรจุ เครื่องปิดฝา และเครื่องแพค

สิ่งนี้สามารถมั่นใจได้ว่า สามารถนำเครื่องดื่มใดๆออกสู่ตลาดได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และไม่ทำให้งานของท่านสะดุด

น้ำผลไม้ / Fruit Juice

Top