Labeller & Sleeve

LABELLER & SLEEVE

เครื่องปิดฉลาก และ เครื่องสวมฟิล์ม

LABELLER & SLEEVE

Labeller / ปิดฉลาก

ใช้สำหรับปิดฉลากกระดาษหรือสติ้กเกอร์ในภาชนะแบบต่างๆ เช่น ขวด, กระป๋อง, แก้ว, ได้มากถึง 3 ตำแหน่ง ใน 1 ภาชนะ และสามารถใช้ได้ทั้งภาชนะ กลมหรือเหลี่ยม.

Sleeve with Shrink Tunnel / เครื่องสวมฟิล์มพร้อมอุโมงค์

สำหรับภาชนะบรรจุที่ทันสมัยเครื่องสวมฟิล์มสามารถสวมได้ทั้งตัวและคอขวดด้วยความแม่นยำ และด้วยเทคโนโลยีของเรา การหดฟิล์มสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ทิ้งคราบน้ำหรือลอยย่นที่ฟิล์ม.

Top