Who we are

Who we are

ผู้นำด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรในระบบบรรจุภัณฑ์​

เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ เพื่อให้สร้างสรรค์เครื่องจักร และชิ้นส่วนที่มีมาตราฐาน พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็น และการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นผู้นำตลาดในประเทศ และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกตลอดมา

เนื่องจากเทคโนโลยี่การบรรจุภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวันนั้น ทำให้ฝ่ายวิศวกรรมของ เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ ที่มากด้วยประสบการณในการออกแบบด้วย AutoCAD และ Solid work ยิ่งต้องพัฒนา

การออกแบบ และกรรมวิธีในการผลิตเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับคำแนะนำของแผนก R&D ซึ่งเป็นทั้งผู้หาข้อมูล และวิจัย เพื่อทดลองผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่วนด้านการสนับสนุนลูกค้านั้นฝ่ายวิศวกรรม และ วิศวกรจากต่างประเทศก็พร้อมให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจสำหรับระดับผู้บริหาร ในการตรวจสอบโรงงาน เพื่อขยายกำลังการผลิตหรือการตั้งสายการบรรจุใหม่อย่างถูกต้อง และคุ้มค่าที่สุด ไปจนถึงการให้การอบรมวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรแก่พนักงานของท่าน

วิสัยทัศน์ของเรา :

เราใฝ่ฝันถึงกระบวนการทางอุตสาหกรรมในโลกที่เป็นระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปในงานที่มี เพื่อมูลค่าให้สูงขึ้น และสิ่งนั้นเป็นการปฏิบัติการควบคู่กับความปลอดภัย

  1. ยอมรับความท้าทายทางเทคโนโลยีของลูกค้า และตั้งใจทำให้เกินความคาดหมาย
  2. ไม่เคยลดทอนความปลอดภัยสำหรับการผลิต
  3. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของเราเสมอ

นโยบายคุณภาพ :

เราออกแบบและสร้างเครื่องจักรบรรจุของเหลวที่เชื่อถือได้ และให้ผลกำไร ทั้งยังเป็นมิตรกับสุขภาพของพนักงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Top