Maintenance agreements

Maintenance agreementss

ดูและและบำรุงรักษาเครื่องจักรของเราสม่ำเสมอ

Maintenance agreements

การบำรุงรักษาเป็นระยะโดยบุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร  มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรของคุณให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมการบำรุงรักษา สามารถช่วยป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้น

หลังจากการเข้าให้บริการทุกครั้ง ช่างบริการเทคนิคด้านการซ่อมบำรุงจะส่งมอบรายงานให้กับคุณ ซึ่งประกอบด้วย: สภาพโดยรวมของอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ควรเปลี่ยน การปรับแต่งและการอัพเกรดที่มีให้บริการอยู่ และภาพประกอบ/ พร้อมความเห็นเกี่ยวกับความบกพร่องของอุปกรณ์

Top