about us

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

CORPORATE

      ด้วยประสบการณ์กว่า ๒๗ ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความเป็นผู้นำของตลาดในประเทศ และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกตลอดมา และเรายังได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้สร้างสรรค์เครื่องจักร และชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็นและการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

SUSTAINABILITY

MEDIA

CAREER

Top