Service

SERVICE

ดูแลท่าน ดั่งคนสำคัญ ตอบรับความเชื่อมั่นที่มีให้กัน

MAINTENANCE

          บริการหลังการขาย เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีนโยบายการดูแล และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะเราเข้าใจดีว่าทุกวินาทีในการผลิตนั้นมีค่า ดังนั้น เดลแมกซ์จึงได้เตรียมทีมบริการหลังการขายที่มากด้วยประสบการณ์ ฉับไว ในการแก้ไขปัญหา และเข้าถึงที่ตั้งของท่านด้วยความรวดเร็ว และพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน.

Top