Bottle

Bottle

แข็งแรง ทนทาน เข้าถึงทุกผลิตภัณฑ์

Bottle

ด้านความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องล้างทำความสะอาด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าขวดของท่านผ่านกระบวนการทำความสะอาดที่เข้มงวด
Click Here

RINSER

เครื่องบรรจุของเดลแมกซ์แมชินเนอรี่ บรรจุผลิตภัณฑ์ของท่านด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าขวดจะมาในรูปทรงแบบใด
Click Here

FILLER

เครื่องปิดฝาของสามารถปิดฝาได้หลายรูปแบบ อาทิ Semi-Auto, Rotary, Index รูปแบบจะขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของท่าน และไม่ทำให้บรรจุภัณฑ์ของท่านเกิดความเสียหาย
Click Here

CAPPER

เครื่องปิดฉลากของเดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ช่วยให้บรรจุภัณฑ์ของท่านมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการปิดฉลากที่แม่นยำและสวยงาม
Click Here

LABELLER & SLEEVE

ช่วยให้สามารถแพคผลิตภัณฑ์ของท่าน ตรงตามค่ากำหนดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้บรรจุภัณฑ์ของท่านเกิดความเสียหาย
Click Here

PACKING

Top