Phamaceutical

Phamaceutical

เราใส่ใจทุกความปลอดภัยของทุกชีวิต

Phamaceutical

     บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด เป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนในการผลิตและออกแบบเครื่องบรรจุภัณฑ์ เข้าใจความท้าทายของลูกค้า เราทำงานเพื่อส่งมอบระบบที่ชาญฉลาด เพิ่มความรวดเร็วให้กับสายการผลิต

ในด้านผลิตภัณฑ์ยา เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีความเชี่ยวชาญในบรรจุ การลำเลียง และการรวมสายการผลิตเข้ากับของเดิมที่มีอยู่ การทำงานมีประสิทธิภาพสูง

Top