Edible Oil

Edible Oil

สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน

Edible Oil

     เราพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆของลูกค้า เข้าใจในองค์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งเหล่านี้สามารถเห็นได้ในโซลูชั่นที่ครบครันของเรา ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรมทั้งหมด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ตั้งใจในทุกกระบวนการผลิตของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถตอบสนองความต้องการ ในไลน์บรรจุน้ำมันพืช ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทของท่าน

ไลน์การผลิตน้ำมันของเรา มั่นใจได้ว่า มีความปลอดภัย ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เสียหาย

น้ำมันพืช / Vegetable Oil

Top