Aftersale Service

Aftersale Service

ดูแลท่าน ดั่งคนสำคัญ ตอบรับความเชื่อมั่นที่มีให้กัน

การบริการหลังการขาย

      บริการหลังการขายเดลแมกซ์แมชินเนอรี่มีนโยบายการดูแลและพร้อมช่วยเหลือลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจดีว่าทุกวินาทีในการผลิตนั้นมีค่าดังนั้นจึงได้เตรียมทีมบริการหลังการขายที่มากด้วยประสบการณ์ฉับไวในการแก้ไขปัญหาและเข้าถึงที่ตั้งของท่านด้วยความรวดเร็วและพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

Top