Inline Volumetric Filler

INLINE VOLUMETRIC FILLER

เครื่องบรรจุระบบลูกสูบตวงปริมาตร

Working Concept

  1. เครื่องบรรจุระบบลูกสูบตวงปริมารต แบบแถวตรงอัตโนมัติ
  2. ใช้กับสินค้าที่มีความหนืดปานกลาง
  3. ใช้สำหรับขวดแก้ว PET หรือ PP ที่มีรูปทรงแข็งแรง

General Information

  1. ขวดจะถูกลำเลียงโดย Top Chain Conveyor เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง Stopper
  2. เมื่อขวดถึงตำแหน่ง Stopper ชุดหัวบรรจุเคลื่อนที่ลงบรรจุสินค้า
  3. การบรรจุแบบ Top Fill จะมีการบรรจุ 2 Step Step 1 Pre Fill จะบรรจุด้วยความเร็วที่ตั้งไว้ Step 2 Final Fill จะค่อยๆ บรรจุเพื่อลดการกระฉอกของน้ำมัน 
  4. เมื่อเสร็จแล้วจะถูกสายพานแบบ Top Chain เพื่อไปยัง Station ต่อไป
Top