เครื่องล้างกึ่งอัตโนมัติ

SEMI - AUTO

เครื่องล้างภายในขวดแบบกึ่งอัตโนมัติ

Working Concept

  1. เพื่อล้างภายในขวดด้วยน้ำ แบบกึ่งอัติโนมัติ
  2. ใช้สำหรับขวดแก้ว PET หรือ PP ที่มีรูปทรงแข็งแรง
  3. มีระบบน้ำทิ้งหรือวนกลับใช้ซ้ำ

General Information

  1. ใช้พนักงานคว่ำขวดที่ตำแหน่ง
  2. กดปุ่มเพื่อสั่งให้น้ำฉีดเข้าไปในขวด
  3. เมื่อได้ระยะเวลาที่ตั้งไว้ หัวฉีดน้ำจะถูกสั่งปิดอัติโนมัติ
  4. จะมีการนำน้ำวนกลับหรือเดรนทิ้ง
  5. เมื่อเสร็จแล้วงานนำขวดออกเพื่อไปขั้นตอนต่อไป
Top