เครื่องล้างแบบโรตารี่

ROTARY

เครื่องล้างความเร็วสูง แบบอัตโนมัติ

Working Concept

  1. เป็นเครื่องฉีดน้ำร้อนล้างภายในขวด เหมาะสำหรับทำความสะอาดขวดใหม่
  2. มีจำนวนหัวฉีดน้ำ 40 หัว
  3. ใช้ได้กับขวดพลาสติก หรือขวดแก้วที่มีความแข็งแรง
  4. การพลิกขวดให้คว่ำและการกลับขวดให้ตั้งขึ้นเป็นการทำงานแบบต่อเนื่องและอัตโนมัติ

General Information

  1. ขวดเปล่าจะถูกป้อนมาตามสายพานและพาขวดส่งต่อให้ชุดสตาร์วีลอย่างต่อเนื่อง
  2. หัวจับคอขวดจะอ้าออกเพื่อทำการจับล็อคคอขวดเอาไว้
  3. ขณะที่เครื่องหมุนไปรอบๆ ขวดที่ถูกจับไว้จะพลิกขวดคว่ำลงเมื่อขวดตั้งฉากตรงกับระยะของวาล์ว
  4. เมื่อขวดพลิกคว่ำลง หัวฉีดจะฉีดน้ำร้อนล้างภายในขวดตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
  5. เมื่อฉีดล้างเรียบร้อย ขวดจะถูกพลิกกลับวางลงบนสายพานขาออกเพื่อไปยัง Station ถัดไป
Top