Shrink Sleeve

SHRINK SLEEVE

เครื่องหดฟิลม์และสวมฟิลม์

Working Concept

เหมาะสำหรับการสวมฟิล์มพลาสติกสำหรับขวดแก้วและขวด PET
แบบอัตโนมัติและการหดฟิล์มด้วยความร้อนแบบ Steam

General Information

 1. เมื่อได้ทำการจัดใส่ม้วนฟิล์ม ในตำแหน่งใส่ Roll ฟิล์ม
  เครื่องจักรจะทำการดึงฟิล์มพร้อมทั้งฟิล์มจะถูกจัดส่งมายัง Holder
 2. เครื่องจักรทำการตรวจเช็คฟิล์มระบบด้วยsensor
  แล้วจะทำการตัดฟิล์มลงในขวด
 3. เมื่อขวดได้ทำการสวมฟิล์ม ถูกส่งเข้าอุโมงค์หดฟิล์ม เป็นระบบ steam
  เพื่อทำการหดฟิล์ม
 4. หดฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  ขวดจะที่ทำการหดฟิล์มแล้วจะถูกส่งต่อด้วยสายพานเพื่อไปยัง Station ต่อไป
Top