เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ

SEMI - AUTO

เครื่องบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ

Working Concept

  1. เพื่อบรรจุน้ำลงไปในขวด แบบกึ่งอัตโนมัติ
  2. ใช้สำหรับ แกลลอน ขวดแก้ว PET หรือ PP ที่มีรูปทรงแข็งแรง

General Information

  1. ใช้พนักงานนำแกลลอนมาไว้ที่ตำแหน่งบรรจุ
  2. กดปุ่มเพื่อสั่งให้บรรจุน้ำเข้าไปในผลิตภัณฑ์
  3. เมื่อได้ระยะเวลาที่ตั้งไว้ หัวบรรจุน้ำ จะถูกสั่งปิดอัตโนมัติ
  4. เมื่อเสร็จแล้วนำผลิตภัณฑ์ออกเพื่อไปขั้นตอนต่อไป
Top