Inline Weight Filler

INLINE WEIGHT FILLER

เครื่องป้อนขวดออกจากพาเลท

Working Concept

  1. ใช้สำหรับแกลลอน หรือภาชนะที่มีขนาดใหญ่ และแข็งแรง
  2. เครื่องทำงานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติแบบแถวตรง
  3. เครื่องบรรจุระบบชั่งน้ำหนัก
  4. มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัดหรือห้องทดลอง
  5. เหมาะสำหรับสินค้าที่มีต้นทุน หรือมูลค่าสูงที่ต้องการ Save น้ำหนักของสินค้าให้สูญเสียน้อยที่สุด

General Information

  1. พนักงานวางแกลลอน ลงบนฐานเครื่องตามตำแหน่งการบรรจุแต่ละหัว
  2. เมื่อแกลลอนอยู่ตรงตำแหน่ง พนักงานกดสวิทซ์เริ่มทำงาน เครื่อง Tear น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ออกและเริ่มบรรจุ
  3. หลังการบรรจุได้ตามน้ำหนักที่ต้องการแล้วหัวบรรจุจะยกขึ้น
  4. หลังจากบรรจุเสร็จชุด พนักงานจะพลักแกลลอนออกทางด้านขวา เพื่อเข้าสู่ Station ต่อไป
Top