Other Plastic Package

Other Plastic Package

มีโซลูชั่นรองรับที่หลากหลาย

Other Plastic Package

ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ ระบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง สะอาด รวดเร็ว และปลอดภัย
Click Here

RINSER

เครื่องของเรามีคุณสมบัติหลากหลายเหมาะสมกับสินค้านานาประเภท ได้รับการออกแบบการบรรจุ อย่างถูกอนามัย
Click Here

FILLER

เครื่องปิดฝาและซีลของเดลแมกซ์แมชินเนอรี่ และเชื่อถือได้มีความแม่นยำสูง และเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุด
Click Here

CAPPER & SEALER

ทุกชิ้นส่วนในการแพค เป็นระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน สามารถทำงานแทนพนักงานในการหยิบรวมสินค้าให้บรรจุรวมกันในกล่อง
Click Here

PACKING

Top