Inline Vacuum Filler

INLINE VACUUM FILLER

เครื่องบรรจุแถวตรงอัตโนมัติ ระบบ Vacuum

Working Concept

  1. เครื่องบรรจุระบบ High Vacuum แบบแถวตรงอัตโนมัติ
  2. ใช้กับสินค้าที่มีฟอง
  3. ใช้สำหรับขวดแก้ว PET หรือ PP ที่มีรูปทรงแข็งแรง

General Information

  1. ขวดจะถูกลำเลียงโดย top chain conveyor เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
  2. เมื่อขวดถึงตำแหน่งชุดหัวบรรจุเคลื่อนที่ลงมาที่ปากขวดเพื่อบรรจุสินค้า
  3. การบรรจุแบบระบบ Vacuum จะดูดจากถังพักขึ้นมาเพื่อบรรจุสินค้าลงในภาชนะ
  4. เมื่อเสร็จแล้วจะถูกสายพานแบบ top chain เพื่อไปยัง station ต่อไป
Top