Semi-Auto Volumetric Filler

Semi-Auto Volumetric Filler

เครื่องทำงานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

Working Concept

  1. ให้พนักงานวางบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับหัวบรรจุ
  2. เมื่อบรรจุภัณฑ์อยู่ตรงตำแหน่ง เครื่องจะเริ่มบรรจุ
  3. หลังจากบรรจุได้ตามปริมาตรให้พนักงานยกขวดออก ส่งไปยัง solution ถัดไป

General Information

  1. เครื่องทำงานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
  2. เครื่องบรรจุเป็นระบบลูกสูบตวงปริมาตร
  3. ต้องใช้พนักงานในการใช้งาน
  4. มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัดหรือห้องทดลอง

Gallery

Top