Filler

FILLER

ระบบบรรจุ

FILLER

Gravity / บรรจุแบบเช็คระดับ ใช้สำหรับการบรรจุของเหลวแบบมีก๊าซและไม่มีก๊าซ โดยกำหนดความแม่นยำไว้ที่ระดับของภาชนะบรรจุภัณฑ์สามารถใช้ได้กับของเหลวแทบทุกชนิดที่มีอัตราการไหลสูง เช่น น้ำดื่ม, น้ำผลไม้, ซีอิ้ว, ซึ่งระบบการล้างทำได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพสูง.

Piston / บรรจุแบบลูกสูบ เป็นการบรรจุโดยใช้กระบอกสูบในการตวงปริมาตรของสินค้า ดดยมีแคมในการบังคับให้มีปริมาตรที่แม่นยำ และสามารถปรับได้อย่างง่ายดาย โดยระบบบรรจุนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสินค้าที่มีความหนืดสูง เช่น เคมี, ยา, ซอส, น้ำจิ้ม, ซึ่งจะให้ค่าน้ำหนักที่แม่นยำในการบรรจุเป็นอย่างมาก.

Weight / บรรจุแบบชั่งน้ำหนัก เป็นระบบการบรรจุที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้ Digital Load Cell ในการควบคุมหัวจ่ายบรรจุทุกหัว และสามารถใช้ได้กับสินค้าแทบทุกชนิด อีกทั้งยังล้างทำความสะอาดได้ง่ายดดยการเปลี่ยนค่าน้ำหนักเพียงแค่กดปุ่มที่หน้าจด Touch Screen เท่านั้น.

Top