เครื่องป้อนขวด

เครื่องป้อนขวด

เครื่องป้อนขวดออกจากพาเลท

Depalletizer

General Information

 1. เครื่องป้อนขวดเข้าสู่สายพานแบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงไปยังเครื่องบรรจุอย่างต่อเนื่อง
 2. ใช้ Hydraulic ช่วยในการยก Pallet ขวดแต่ละชั้นโดยอัตโนมัติ
 3. เหมาะสำหรับป้อนขวดเข้าไลน์ผลิตที่มีความเร็ว และต่อเนื่อง
 4. พนักงานต้องยกแผ่นกั้นระหว่าง Pallet ออกเองทุกครั้ง
 5. หากเป็นรุ่นที่มีเครื่องช่วยหยิบกระดาษออกจาก Pallet ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน

Working Concept

 1. นำพาเลทพร้อมบรรจุภัณฑ์มาวางยังตำแหน่ง สำหรับวางพาเลท
 2. เมื่อได้ตำแหน่ง ชุดประคองจะปล่อยบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่สายพาน
 3. เครื่องป้อนขวดจะสั่งการเองโดยอัตโนมัติเมื่อบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกถูกปล่อยออกไปจนถึงชั้นสุดท้ายของพาเลท
 4. เครื่องจะส่งชั้นที่สองขึ้นมาแทนที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังชุดสายพาน
 5. หากขวดที่อยู่บนพเลทหมด รถจะเคลื่อนพาเลทเปล่าออกไป และนำพาเลทใหม่มาแทนที่
DSC00146-scaled-e1625508209496-1536x965DSC00146-scaled-e1625508209496-1536x965
DSC00144DSC00144
DSC00143-scaled-e1625508166831DSC00143-scaled-e1625508166831
DSC00164-scaledDSC00164-scaled

Working Concept

 1. นำพาเลทพร้อมบรรจุภัณฑ์มาวางยังตำแหน่ง สำหรับวางพาเลท
 2. เมื่อได้ตำแหน่ง ชุดประคองจะปล่อยบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่สายพาน
 3. เครื่องป้อนขวดจะสั่งการเองโดยอัตโนมัติเมื่อบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกถูกปล่อยออกไปจนถึงชั้นสุดท้ายของพาเลท
 4. เครื่องจะส่งชั้นที่สองขึ้นมาแทนที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังชุดสายพาน
 5. หากขวดที่อยู่บนพเลทหมด รถจะเคลื่อนพาเลทเปล่าออกไป และนำพาเลทใหม่มาแทนที่

General Information

 1. เครื่องป้อนขวดเข้าสู่สายพานแบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงไปยังเครื่องบรรจุอย่างต่อเนื่อง
 2. ใช้ Hydraulic ช่วยในการยก Pallet ขวดแต่ละชั้นโดยอัตโนมัติ
 3. เหมาะสำหรับป้อนขวดเข้าไลน์ผลิตที่มีความเร็ว และต่อเนื่อง
 4. พนักงานต้องยกแผ่นกั้นระหว่าง Pallet ออกเองทุกครั้ง
 5. หากเป็นรุ่นที่มีเครื่องช่วยหยิบกระดาษออกจาก Pallet ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน
DSC00146-scaled-e1625508209496-1536x965DSC00146-scaled-e1625508209496-1536x965
DSC00143-scaled-e1625508166831DSC00143-scaled-e1625508166831
DSC00164-scaledDSC00164-scaled
DSC00164-scaledDSC00164-scaled

Working Concept

 1. นำพาเลทพร้อมบรรจุภัณฑ์มาวางยังตำแหน่ง สำหรับวางพาเลท
 2. เมื่อได้ตำแหน่ง ชุดประคองจะปล่อยบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่สายพาน
 3. เครื่องป้อนขวดจะสั่งการเองโดยอัตโนมัติเมื่อบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกถูกปล่อยออกไปจนถึงชั้นสุดท้ายของพาเลท
 4. เครื่องจะส่งชั้นที่สองขึ้นมาแทนที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังชุดสายพาน
 5. หากขวดที่อยู่บนพเลทหมด รถจะเคลื่อนพาเลทเปล่าออกไป และนำพาเลทใหม่มาแทนที่

General Information

 1. เครื่องป้อนขวดเข้าสู่สายพานแบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงไปยังเครื่องบรรจุอย่างต่อเนื่อง
 2. ใช้ Hydraulic ช่วยในการยก Pallet ขวดแต่ละชั้นโดยอัตโนมัติ
 3. เหมาะสำหรับป้อนขวดเข้าไลน์ผลิตที่มีความเร็ว และต่อเนื่อง
 4. พนักงานต้องยกแผ่นกั้นระหว่าง Pallet ออกเองทุกครั้ง
 5. หากเป็นรุ่นที่มีเครื่องช่วยหยิบกระดาษออกจาก Pallet ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน
DSC00146DSC00146
DSC00144DSC00144
DSC00143DSC00143
DSC00164DSC00164

General Information

 1. เครื่องป้อนขวดเข้าสู่สายพานแบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงไปยังเครื่องบรรจุอย่างต่อเนื่อง
 2. ใช้ Hydraulic ช่วยในการยก Pallet ขวดแต่ละชั้นโดยอัตโนมัติ
 3. เหมาะสำหรับป้อนขวดเข้าไลน์ผลิตที่มีความเร็ว และต่อเนื่อง
 4. พนักงานต้องยกแผ่นกั้นระหว่าง Pallet ออกเองทุกครั้ง
 5. หากเป็นรุ่นที่มีเครื่องช่วยหยิบกระดาษออกจาก Pallet ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน

Working Concept

 1. นำพาเลทพร้อมบรรจุภัณฑ์มาวางยังตำแหน่ง สำหรับวางพาเลท
 2. เมื่อได้ตำแหน่ง ชุดประคองจะปล่อยบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่สายพาน
 3. เครื่องป้อนขวดจะสั่งการเองโดยอัตโนมัติเมื่อบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกถูกปล่อยออกไปจนถึงชั้นสุดท้ายของพาเลท
 4. เครื่องจะส่งชั้นที่สองขึ้นมาแทนที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังชุดสายพาน
 5. หากขวดที่อยู่บนพเลทหมด รถจะเคลื่อนพาเลทเปล่าออกไป และนำพาเลทใหม่มาแทนที่

General Information

 1. เครื่องป้อนขวดเข้าสู่สายพานแบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงไปยังเครื่องบรรจุอย่างต่อเนื่อง
 2. ใช้ Hydraulic ช่วยในการยก Pallet ขวดแต่ละชั้นโดยอัตโนมัติ
 3. เหมาะสำหรับป้อนขวดเข้าไลน์ผลิตที่มีความเร็ว และต่อเนื่อง
 4. พนักงานต้องยกแผ่นกั้นระหว่าง Pallet ออกเองทุกครั้ง
 5. หากเป็นรุ่นที่มีเครื่องช่วยหยิบกระดาษออกจาก Pallet ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน

Working Concept

 1. นำพาเลทพร้อมบรรจุภัณฑ์มาวางยังตำแหน่ง สำหรับวางพาเลท
 2. เมื่อได้ตำแหน่ง ชุดประคองจะปล่อยบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่สายพาน
 3. เครื่องป้อนขวดจะสั่งการเองโดยอัตโนมัติเมื่อบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกถูกปล่อยออกไปจนถึงชั้นสุดท้ายของพาเลท
 4. เครื่องจะส่งชั้นที่สองขึ้นมาแทนที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังชุดสายพาน
 5. หากขวดที่อยู่บนพเลทหมด รถจะเคลื่อนพาเลทเปล่าออกไป และนำพาเลทใหม่มาแทนที่
Top