น้ำเชื่อม (Syrup) / Rotary Volumetric Filler Machine

Working Concept ขวดเคลื่อนย้ายโดยการลำเลียงแบบ Air Conveyor จัดระยะขวดด้วย Neck Star Wheel เมื่อขวดอยู่ในตำแหน่งบรรจุ วาล์วจะเปิดขึ้นเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ โดยหลังจากบรรจุ ขวดจะถูกส่งมายังตำแหน่งรับฝา เมื่อรับฝาแล้ว หัวขันฝาจะขันฝาพลาสติกขันเกลียวให้ปิดสนิทกับปากขวด ขวดจะถูกลำเลียงเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป General Information เครื่องบรรจุลูกสูบตวงปริมาตร แบบ Rotary 8 หัว และเครื่องคัดฝา-ปิดฝา 3 หัว ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน เพื่อระยะทางในการวิ่งของขวดสั้นลง ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดหรือเหนียวปานกลาง ใช้สำหรับขวดพลาสติกที่มีรูปทรงแข็ง และมีขนาดปากขวดเท่ากัน

Delmax Content

24 January 2023

ไลน์บรรจุปิดฝา Roll-On

Working Concept ขวดจะเคลื่อนที่ผ่านสายพานเข้าเครื่องบรรจุ ขวดถูกกั้นเพื่อให้อยู่ตำแหน่งบรรจุ หัวบรรจุจ่ายของเหลวลงสู่ขวดแบบ Top Fill ขวดเคลื่อนที่ผ่าน Star Wheel เข้ามาตำแหน่งรับฝา (ลูกกลิ้ง) และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งปิดฝานอกขันเกลียว ขวดที่ถูกปิดฝาลูกกลิ้งแล้ว เคลื่อนที่ผ่าน Star Wheel เข้ามาตำแหน่งรับฝา (ฝาขันเกลียว) และจะ ถูกหัวขันฝาให้แน่นสนิทกับขวด เมื่อขันฝาได้ค่าแรงบิดที่กำหนดขวดจะส่งออกเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป General Information บรรจุของเหลวที่มีความหนืดแบบลูกสูบตวงปริมาตร การบรรจุทำงานแบบอัตโนมัติ คัดฝาและปิดฝาสินค้าใช้สำหรับขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่มีรูปทรงแข็ง ใช้สำหรับฝา Press-On และฝา Screw Cap ระบบ Rotary

Delmax Content

24 January 2023

วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill.

วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill.

Delmax Content

7 December 2022
Top