ไลน์บรรจุปิดฝา Roll-On

ไลน์บรรจุปิดฝา Roll-On

Working Concept

  1. ขวดจะเคลื่อนที่ผ่านสายพานเข้าเครื่องบรรจุ
  2. ขวดถูกกั้นเพื่อให้อยู่ตำแหน่งบรรจุ
  3. หัวบรรจุจ่ายของเหลวลงสู่ขวดแบบ Top Fill
  4. ขวดเคลื่อนที่ผ่าน Star Wheel เข้ามาตำแหน่งรับฝา (ลูกกลิ้ง) และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งปิดฝานอกขันเกลียว
  5. ขวดที่ถูกปิดฝาลูกกลิ้งแล้ว เคลื่อนที่ผ่าน Star Wheel เข้ามาตำแหน่งรับฝา (ฝาขันเกลียว) และจะ ถูกหัวขันฝาให้แน่นสนิทกับขวด
  6. เมื่อขันฝาได้ค่าแรงบิดที่กำหนดขวดจะส่งออกเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

General Information

  1. บรรจุของเหลวที่มีความหนืดแบบลูกสูบตวงปริมาตร
  2. การบรรจุทำงานแบบอัตโนมัติ
  3. คัดฝาและปิดฝาสินค้าใช้สำหรับขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่มีรูปทรงแข็ง
  4. ใช้สำหรับฝา Press-On และฝา Screw Cap ระบบ Rotary

บทความที่น่าสนใจ

Top