เครื่องล้างแบบแถวตรง

INLINE

เครื่องล้างภายในขวดแบบอัตโนมัติ

Working Concept

  1. ขวดวิ่งบน Top Chain Conveyer ส่งมายังเครื่องจักร
  2. ขวดถูกจัดเรียงระยะโดย Conveyer และมาหยุดที่ชุด Stopper เพื่อจัดเรียงขวดเข้าเครื่องทีละชุดและขวดจะถูกจับล็อคคอขวดโดยชุดแผ่นล็อคคอขวด
  3. เครื่องจับขวดพลิก 180 องศาและเป่าลมเพื่อไล่เศษฝุ่นภายในขวดออก
  4. เศษฝุ่นจะตกบนถาดและถูกดูดด้วย Side Channel Blower
  5. เมื่อเสร็จแล้วขวดจะถูกสายพานแบบ Top Chain Conveyor พาออกไปยัง station ต่อไป

General Information

  1. เพื่อเป่าไล่ฝุ่น ผง ที่อยู่ภายในขวด
  2. ใช้สำหรับขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่มีรูปทรงแข็งแรง
  3. เหมาะสำหรับการใช้งานกับขวดใหม่และยังสามารถใช้กับขวดเก่าที่ผ่านการล้างทำความสะอาดมาแล้วในเบื้องต้น
Top