สายพานลำเลียงขวด

CONVETOR

สายพานลำเลียง

Working Concept

  1. ใช้สำหรับลำเลียงขวดแบบเดี่ยวหรือแบบสะสม
  2. ใช้ลำเลียงขวดจากเครื่องต้นทางเพื่อส่งต่อไปยัง Station ต่อไป
  3. ระบบลำเลียงขวดแบบ Top Chain สามารถใช้ได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับการออกแบบ โดยปรับระยะ Side Guide ตามขนาดความกว้างได้และเลือกใช้ขนาดสายพานตามความเหมาะสม
  4. ลำเลียงขวดให้เคลื่อนที่ดดยปรับความเร็วได้เพื่อให้ Synchronic กับเครื่องจักร

General Information

  1. รับขวดจากเครื่องต้นทางหรือระบบต้นทางและส่งต่อไปยังเครื่อง Station ต่อไป
  2. ขวดจะถูกลำเลียงโดยสายพาน Top Chain และเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วที่กำหนด
  3. ขวดจะเคลื่อนที่และหยุดตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ด้วยการสั่งงานของเว็นเซอร์
Top