Why us

Why us

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาร่วม 30 ปี

Why Us?

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ เพื่อให้สร้างสรรค์เครื่องจักร และชิ้นส่วนที่มีมาตราฐาน พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็น และการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นผู้นำตลาดในประเทศ และเป็นหนึ่งใน บริษัทชั้นนำของโลกตลอดมา

เนื่องจากเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวันนั้น ทำให้ฝ่ายวิศวกรรมของ เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ที่มากด้วยประสบการณ์ในการออกแบบด้วย AutoCAD และ Solid Work ยิ่งต้องพัฒนาการออกแบบ และกรรมวิธีในการผลิตเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับคำแนะนำของแผนก R&D ซึ่งเป็นทั้งผู้หาข้อมูล และวิจัย เพื่อทดลองผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่วนด้านการสนับสนุนลูกค้านั้น ฝ่ายวิศวกรรม และวิศกรจากต่างประเทศก็พร้อมให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจสำหรับระดับผู้บริหารในการตรวจสอบโรงงาน เพื่อขยายกำลังการผลิตและการตั้งสายการใหม่อย่างถูกต้อง และคุ้มค่าที่สุด ไปจนถึงการให้การอบรมวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรแก่พนักงานของท่าน

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะเราเข้าใจดีว่าทุกนาทีในการผลิตนั้นมีค่า ดังนั้น เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จึงได้เตรียมทีมบริการหลังการขาย ที่มากด้วยประสบการณ์ ฉับไวในการแก้ปัญหา เข้าถึงที่ตั้งของท่านด้วยความรวดเร็ว และพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

Top