Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

     VDO Sleeve and Shrink

เครื่องสวมฉลาก,เครื่องสวมฉลากฟิล์มหด,เครื่องสวมฉลากฟิล์มหด ขวด ฝา

      เครื่องสวมฉลากฟิล์มหดที่ขวดและฝา สามารถสวมฉลากฟิล์มหดได้ทั้งที่ตัวขวด และที่ฝาขวดได้อย่างแม่นยำ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เพือลดปัญหาด้านแรงงาน และเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น เครื่องสวมฉลาก,เครื่องสวมฉลากฟิล์มหด,เครื่องสวมฉลากฟิล์มหด ขวด ฝา


X

 
X