Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

     VDO Rinser

เครื่องล้างขวด,เครื่องล้างภายในขวดแบบโรตารี่,เครื่องล้างขวดแบบแถวตรง,เครื่องล้างขวด,เครื่องล้างทำความสะอาดขวด,เครื่องล้างขวดแก้ว,เครื่องล้างขวดพลาสติก,เครื่องล้างขวด ราคา

      เครื่องล้างขวด เครื่องล้างภายในขวดแบบโรตารี่ เครื่องล้างขวดแบบแถวตรง เหมาะสำหรับผู้ผลิตสินค้าจำนวนมาก การทำงานของเครื่องจะนุ่มนวล และต่อเนื่อง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ลม หรือน้ำยาเคมี ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ โดยการติดตั้งระบบกรองเพิ่มเติม

      ส่วนเครื่องล้างภายในขวดแบบแถวตรง เหมาะสำหรับการผลิตที่มีขวด หลายๆขนาด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง (เครื่องล้างขวด,เครื่องล้างทำความสะอาดขวด,เครื่องล้างขวดแก้ว,เครื่องล้างขวดพลาสติก,เครื่องล้างขวด ราคา)


X

 
X