Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

     


         VDO Sauce / Automatic sealer / 150 BPMSauce / Automatic sealer / 150 BPM

      รายละเอียด
• ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการตัดและสวมฟิล์ม
• ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของอุโมงค์ความร้อนให้ฟิล์มหดตัว
• อุณหภูมิของอุโมงค์ตั้งได้ตามต้องการ

      เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ โรงงานน้ำจิ้มคุณนิด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องสวมฟิล์มคอขวดอัตโนมัติและเครื่องหดฟิล์มคอขวด #เครื่องลำเลียงขวดอัตโนมัติเครื่องสวมฟิล์มคอขวดอัตโนมัติ

X

 
X