Shrink Wrap

SHRINK WRAP

ใช้รวมขวดหรือกระป๋องเข้าด้วยกันโดยใช้พลาสติก

Working Concept

Autopack SLH และ SLU เป็นเครื่องห่อหดแบบมัดความเร็วปานกลางที่ออกแบบมาสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์หลายประเภทตั้งแต่อุตสาหกรรมคอสเมตริก ยา และเคมีภัณฑ์ 

General Information

  1. หลังจากบรรจุและปิดฝาเรียบร้อยแล้ว บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ จะถูกส่งไปยังตำแหน่งห่อของ Autopack โดยใช้สายพานลำเลียงที่ติดตั้งด้านข้าง
  2. จะจัดเรียงภาชนะให้อยู่ในรูปแบบแพ็คที่เลือกไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะถูกไปข้างหน้าไปยังตำแหน่งต่อไป
Top