วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill.

วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill.

วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill.

บทความที่น่าสนใจ

Top