Semi-Auto Volumetric Filler

Semi-Auto Volumetric Filler

เครื่องทำงานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

Working Concept

  1. ให้พนักงานวางบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับหัวบรรจุ
  2. เมื่อบรรจุภัณฑ์อยู่ตรงตำแหน่ง เครื่องจะเริ่มบรรจุ
  3. หลังจากบรรจุได้ตามปริมาตรให้พนักงานยกขวดออก ส่งไปยัง solution ถัดไป
Play Video

Modal Title

General Information

  1. เครื่องทำงานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
  2. เครื่องบรรจุเป็นระบบลูกสูบตวงปริมาตร
  3. ต้องใช้พนักงานในการใช้งาน
  4. มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัดหรือห้องทดลอง

Gallery

Top