News

News

Machine news, our customers

น้ำเชื่อม (Syrup) / Rotary Volumetric Filler Machine

น้ำเชื่อม (Syrup) / Rotary Volumetric Filler Machine

Working Concept ขวดเคลื่อนย้ายโดยการลำเลียงแบบ Air Conveyor จัดระยะขวดด้วย Neck Star Wheel เมื่อขวดอยู่ในตำแหน่งบรรจุ วาล์วจะเปิดขึ้นเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ โดยหลังจากบรรจุ ขวดจะถูกส่งมายังตำแหน่งรับฝา เมื่อรับฝาแล้ว หัวขันฝาจะขันฝาพลาสติกขันเกลียวให้ปิดสนิทกับปากขวด ขวดจะถูกลำเลียงเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป General Information เครื่องบรรจุลูกสูบตวงปริมาตร แบบ…
ไลน์บรรจุปิดฝา Roll-On

ไลน์บรรจุปิดฝา Roll-On

Working Concept ขวดจะเคลื่อนที่ผ่านสายพานเข้าเครื่องบรรจุ ขวดถูกกั้นเพื่อให้อยู่ตำแหน่งบรรจุ หัวบรรจุจ่ายของเหลวลงสู่ขวดแบบ Top Fill ขวดเคลื่อนที่ผ่าน Star Wheel เข้ามาตำแหน่งรับฝา (ลูกกลิ้ง) และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งปิดฝานอกขันเกลียว ขวดที่ถูกปิดฝาลูกกลิ้งแล้ว เคลื่อนที่ผ่าน Star Wheel เข้ามาตำแหน่งรับฝา (ฝาขันเกลียว) และจะ…
วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill.

วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill.

วันนี้ ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้ส่งมอบไลน์ล้าง-บรรจุ-ปิดฝาน้ำดื่ม ระบบ Pressure Fill. Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
INLINE VOLUMETRIC FILLER.

INLINE VOLUMETRIC FILLER.

Volumetric Piston & Top Fill ไลน์บรรจุ-ปิดฝาน้ำมันพืช (Coconut Oil, Palm Kernel Oil) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
Top