Drinking Water

Drinking Water

แสดงความเป็นตัวคุณ ผ่านกระบวนการผลิตของเรา

Drinking Water

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด มีประสบการณ์ด้านการผลิตน้ำดื่มมาอย่างยาวนาน การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเราให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพของการผลิต ตลอดจนปรับให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุ้มค่ากับกำลังการผลิตของท่าน

ไม่ว่าท่านจะต้องการสายการผลิตใหม่ ต้องการปรับแต่งเครื่องเดิมที่มีอยู่ หรือต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ เราสามารถจัดหาโซลูชันที่จำเป็นและเหมาะสม ในการพัฒนาศักยภาพสายการผลิตน้ำดื่มของท่านได้

ท่านสมารถค้นพบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ และเราสามารถช่วยเสริมความแม่นยำให้กับสายการผลิตน้ำดื่ม เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพที่เหมาะสมที่สุด ในหน่วยงานของท่าน

ขวดพลาสติก

การใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุน้ำดื่มมีมาอย่างยาวนาน และเดลแมกซ์แมชินเนอรี่เข้าใจในจุดนี้ จึงพัฒนาศักยภาพของเราให้ก้าวทันตลาดโลก
Click Here

กระป๋อง

ไลน์การผลิตน้ำดื่มไม่ได้จำกัดเฉพาะขวด สามารถใช้กระป๋องในการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของท่าน
Click Here

ขวดแก้ว

สำหรับน้ำดื่มบางชนิดที่ต้องการรักษาคุณภาพ เช่นน้ำแร่ ทางเดลแมกซ์แมชิเนอรี่ไม่เคยหยุดพัฒนา เครื่องจักรของเรามีความปลอดภัย และท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของท่าน
Click Here

พลาสติกรูปแบบอื่น

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ สามารถล้าง บรรจุ ปิดฝา กับบรรจุภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ อาทิ แก้วน้ำพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์รูปทรงต่างๆได้
Click Here

LOGO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Bottle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

LOGO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Bottle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

LOGO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Bottle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Top