เครื่องป้อนขวด

DEPALLETIZER

เครื่องป้อนขวดออกจากพาเลท

Working Concept

  1. นำพาเลทพร้อมบรรจุภัณฑ์มาวางยังตำแหน่ง สำหรับวางพาเลท
  2. เมื่อได้ตำแหน่ง ชุดประคองจะปล่อยบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่สายพาน
  3. เครื่องป้อนขวดจะสั่งการเองโดยอัตโนมัติเมื่อบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกถูกปล่อยออกไปจนถึงชั้นสุดท้ายของพาเลท
  4. เครื่องจะส่งชั้นที่สองขึ้นมาแทนที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังชุดสายพาน
  5. หากขวดที่อยู่บนพเลทหมด รถจะเคลื่อนพาเลทเปล่าออกไป และนำพาเลทใหม่มาแทนที่

General Information

  1. เครื่องป้อนขวดเข้าสู่สายพานแบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงไปยังเครื่องบรรจุอย่างต่อเนื่อง
  2. ใช้ Hydraulic ช่วยในการยก Pallet ขวดแต่ละชั้นโดยอัตโนมัติ
  3. เหมาะสำหรับป้อนขวดเข้าไลน์ผลิตที่มีความเร็ว และต่อเนื่อง
  4. พนักงานต้องยกแผ่นกั้นระหว่าง Pallet ออกเองทุกครั้ง
  5. หากเป็นรุ่นที่มีเครื่องช่วยหยิบกระดาษออกจาก Pallet ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน
Top