เครื่องป้อนขวดกึ่งอัตโนมัติ

SEMI - DEPALLETIZER

เครื่องป้อนขวดกึ่งอัตโนมัติ

Working Concept

  1. เครื่องป้อนนขวดเข้าสู่สายพานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยผู้คุมเครื่องจักรเป็นผู้กวาดขวดเข้าสายพานเพื่อลำเลียงไปยังโซลูชั่นถัดไป
  2. ใช้เครื่องมือ sus ช่วยในการกวาดขวดแต่ละชุดโดยผู้คุมเครื่องจักร
  3. สามารถทำได้ครั้งละพาเลท โดยมีไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุมการทำงาน
  4. การทำงานต้องยกแผ่นกั้นระหว่างพาเลทออกเองทุกครั้ง                         

General Information

  1. ผู้ควบคุมเครื่องจักรเป็นผู้กวาดขวดเข้าสายพาน
  2. ใช้เครื่องมือ SUS ช่วยในการกวาดขวดแต่ละชุด
  3. สามารถทำได้ครั้งละ Pallate
  4. มี Hydraulic เป็นตัวควบคุมการทำงาน
  5. หากเป็นรุ่นที่มีเครื่องช่วยหยิบกระดาษออกจาก Pallet ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน
Top