น้ำเชื่อม (Syrup) / Rotary Volumetric Filler Machine

น้ำเชื่อม (Syrup) / Rotary Volumetric Filler Machine

Working Concept

  1. ขวดเคลื่อนย้ายโดยการลำเลียงแบบ Air Conveyor
  2. จัดระยะขวดด้วย Neck Star Wheel
  3. เมื่อขวดอยู่ในตำแหน่งบรรจุ วาล์วจะเปิดขึ้นเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
  4. โดยหลังจากบรรจุ ขวดจะถูกส่งมายังตำแหน่งรับฝา
  5. เมื่อรับฝาแล้ว หัวขันฝาจะขันฝาพลาสติกขันเกลียวให้ปิดสนิทกับปากขวด ขวดจะถูกลำเลียงเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

General Information

  1. เครื่องบรรจุลูกสูบตวงปริมาตร แบบ Rotary 8 หัว และเครื่องคัดฝา-ปิดฝา 3 หัว ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน เพื่อระยะทางในการวิ่งของขวดสั้นลง
  2. ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดหรือเหนียวปานกลาง
     
  3. ใช้สำหรับขวดพลาสติกที่มีรูปทรงแข็ง และมีขนาดปากขวดเท่ากัน

บทความที่น่าสนใจ

Top